REGULAMIN OŚRODKA WATAHA ZAWÓZ

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności, oraz przebywania na terenie ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie internetowej watahazawoz.pl/regulamin
 3. Do dokonania rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku. Jeśli nie wpłynie on na konto bankowe ośrodka w terminie dwóch dni roboczych, właściciel zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i zwrotu zadatku, jeśli wpłynie on na konto ośrodka w późniejszym terminie, w ciągu 7 dni od daty otrzymania przelewu. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym ośrodka, Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie dokonania rezerwacji.
 4. W przypadku anulowania przez Gościa rezerwacji na ponad 30 dni przed rozpoczęciem pobytu ośrodek zwraca kwotę równą wpłaconemu zadatkowi. Na 29 – 14 dni przed rozpoczęciem pobytu ośrodek zwraca 50 % wartości wpłaconego zadatku. Poniżej 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – wpłacony zadatek nie zostaje zwrócony.
 5. W sytuacji nieprzybycia Gościa do ośrodka w dniu rozpoczynania się rezerwacji, wygasa ona, a obiekt może zostać wynajęty innym Gościom. Zadatek nie zostaje zwrócony.
 6. Recepcja jest czynna w godzinach 08:00 – 20:00. Przyjazd poza jej godzinami otwarcia wiąże się z opłatą w wysokości 50 zł.
 7. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00.
 8. Obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 07:00.
 9. Należność za okres pobytu jest płatna najpóźniej w momencie przybycia do obiektu.
 10. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać obiektu osobom trzecim bez uprzedniej zgody właściciela.
 11. Obiekty są przekazywane wynajmującym w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez właściciela. Obiekty są posprzątane i takie należy je pozostawić po swoim pobycie.
 12. Najemca jest zobowiązany sprawdzić faktyczny stanu wynajmowanego obiektu. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić właścicielowi w ciągu godziny od zameldowania.
 13. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.
 14. Zakazuje się wynoszenia mebli (krzesła, stołki, stoły) z pomieszczeń na zewnątrz.
 15. Za rzeczy pozostawione w obiekcie właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Miejsca postojowe są niestrzeżone.
 17. W najważniejszych rejonach ośrodka zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Służy on poprawie bezpieczeństwa Gości. Dane z monitoringu są przechowywane przez 14 dni. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.
 18. Korzystanie przez dzieci z placu zabaw może odbywać się tylko pod opieką osób dorosłych.
 19. Przyjazd ze zwierzęciem domowym jest możliwy jedynie po uiszczeniu dodatkowej opłaty za każdą dobę, w wysokości 35 zł lub 50 zł, w zależności od wielkości pupila („mały” lub „duży”), co stwierdza personel obiektu.
 20. Zwierzęta przez cały okres pobytu muszą znajdować się pod kontrolą i nadzorem ich właścicieli.
 21. Zakazuje się przebywania zwierząt na łóżkach.
 22. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i skutki działań dzieci oraz zwierząt.
 23. Właściciele zwierząt są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez nie na terenie ośrodka.
 24. Obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych w zadaszonych pomieszczeniach na terenie obiektu.
 25. Właściciel może obciążyć Gości za zgubienie klucza do obiektu kwotą 50 PLN, zniszczenie pościeli kwotą 100 PLN, palenie tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych kwotą 300 PLN, inną dewastację obiektu w tym jego umeblowania kwotą równoważną cenie wynajęcia domku/apartamentu przez okres wyłączenia go z wynajmu.
 26. Zakazuje się pozostawiania otwartego ognia bez nadzoru oraz używania elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych, nie będących na wyposażeniu obiektu, mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 27. Obowiązuje segregacja śmieci. Na terenie ośrodka znajdują się oznaczone pojemniki na szkło, butelki PET i puszki, papier oraz odpady różne.
 28. Właściciel zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu ośrodka przez Gości nieprzestrzegających Regulaminu – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym. W takim przypadku nie obowiązuje zwrot kosztów za niewykorzystany pobyt.
 29. Właściciel może odmówić zameldowania osobom niepełnoletnim.
 30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
 31. Na terenie ośrodka są dostępne bezpłatne sieci bezprzewodowe, których nazwy rozpoczynają się od ciągu ”Wataha”, zabezpieczone hasłem ”WatahaDomki”.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01/08/2023.

Życzymy miłego i bezpiecznego pobytu w naszym obiekcie WATAHA ZAWÓZ.